บทเรียนและแนวทางป้องกันแก้ไข กรณีเพลิงไหม้รีสอร์ทหรูระดับ 6 ดาว (ค่าที่พัก 2 คืน 1 ล้านบาท) เกาะกูด จังหวัดตราด

Last updated: 18 ต.ค. 2565  |  1317 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บทเรียนและแนวทางป้องกันแก้ไข กรณีเพลิงไหม้รีสอร์ทหรูระดับ 6 ดาว (ค่าที่พัก 2 คืน 1 ล้านบาท) เกาะกูด จังหวัดตราด

            การเกิดเพลิงไหม้โรงแรม รีสอร์ทหรู มักเกิดขึ้นบ่อยๆ ทั้งที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับมาควบคุมกำกับ ล่าสุดคือ เพลิงไหม้รีสอร์ทหรูระดับ 6 ดาว ค่าที่พัก 2 คืน 1 ล้านบาท ที่เกาะกูด จังหวัดตราด ย่อมเกิดความสูญเสียขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับทรัพย์สิน ร่างกาย รวมถึงชื่อเสียงของผู้ประการ

            สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจเกิดจากการขาดระบบเตือนภัย ป้องกันภัย ที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็ถือเป็นบทเรียนให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ปฎิบัติอย่างจริงจัง ใส่ใจในการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก ซึ่งมีประเด็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องดังนี้

            1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            2. ความต้องการของผู้ประกอบการ

            3. การออกแบบ

            4. การก่อสร้าง / การตรวจรับงาน

            5. การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร

            6. การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ (Facility Management)

            7. การบริหารความปลอดภัย / การป้องกันอุบัติเหตุ / การดำเนินการกรณีเหตุฉุกเฉิน1.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            แม้ว่าจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น พรบ.ควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ แต่หากทุกภาคส่วนไม่นำไปปฎิบัติอย่างเค่งครัด ก็อาจจะมีช่องว่างจุดที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคารได้ทั้งความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน และอาจพ่วงด้วยการเสียชื่อเสียง ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการปฎิบัติตามกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายในทุกขั้นตอนตั้งแต่ การออกแบบ การขออนุญาตก่อสร้าง การก่อสร้าง การขอเปิดใช้อาคาร การ Operate และการป้องกันอุบัติเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

2.ความต้องการของผู้ประกอบการ

            ในการดำเนินการผู้ประกอบการ เมื่อกำหนดความต้องการของโครงการแล้ว ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม ความปลอดภัย การใช้งาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
                                                                       

3.การออกแบบ

            โดยปกติผู้ออกแบบจะออกแบบตามความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ ภายใต้หลักวิชาการวิชาชีพของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องคำนึงถึงฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วน และต้องไม่ลืมฟังชั่นเรื่องความปลอดภัย ระบบป้องกันภัย ระบบเตือนภัย หรือหากเกิดเหตุขึ้นแล้วก็ควรต้องมีระบบอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนไปในที่ปลอดภัย กล่าวคือ ผู้ออกแบบต้องมองให้ครบทุกมิติที่เกี๋ยวข้องครับ


4.การก่อสร้าง / การตรวจรับงาน

            ในช่วงก่อสร้างถือว่ามีความสำคัญมาก ควรขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย และในการก่อสร้างก็ต้องทำตามผู้ออกแบบและตามที่ขออนุญาต เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาตามมา

            หากจะว่าไปแล้วในขั้นตอนการก่อสร้าง ถ้าพบว่ามีการออกแบบผิดพลาดไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถใช้งานได้ ก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องในขั้นตอนการก่อสร้างนี้ได้ แต่ก็ควรทำตามขั้นตอน5.การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร

            ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดใช้อาคารถือว่ามีความสำคัญมาก กล่าวคือ หากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอนุญาตก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบที่ขออนุญาต มีความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ก็อาจจะมีประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถเปิดใช้อาคารได้

6. การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ (Facility Management)

            การบริหารจัดการอาคารสถานที่ในปัจจุบันมีบทบาทอย่างมาก นอกจากเป็นดูแลบำรุงรักษาอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากอาคารได้คุ้มค่าแล้ว ยังรวมถึงการการวางแผนจัดการข้อมูล การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และการบริหารจัดการความปลอดภัย


7. การบริหารความปลอดภัย / การป้องกันอุบัติเหตุ / การดำเนินการกรณีเหตุฉุกเฉิน

            ควรมีแผนงานคู่มือเกี่ยวกับ การบริหารความปลอดภัย / การป้องกันอุบัติเหตุ / การดำเนินการกรณีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อเน้นในการระวังป้องกันเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดเหตุแล้วก็มีแผนฉุกเฉินและคู่มือการปฏิบัติงานมารองรับ รวมถึงมีการซักซ้อมเสมือนจริงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น


 
บทสรุป

อุบัติเหตุกรณีเหตุเพลิงไหม้รีสอร์ทหรูระดับ 6 ดาว ที่เกาะกูด จังหวัดตราด เรื่องจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าว รวมถึงการร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่เจ้าของโครงการ ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ใช้อาคารสถานที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  รวมถึงการมีแผน คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยและการฝึกซ้อมเสมือนจริง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและรับมือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นจริง

ติดตามข้อมูลได้ผ่าน Facebook page : TIPS Training หรือ เพจ Propertist และทาง Line Offical : @tipstraining

ผู้เขียน : สุทธิพงศ์ สุรทศ Contract Manager Propertist Co.,Ltd.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้